6 bytová jednotka

Rating a informácie o 6 bytová jednotka

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6 bytová jednotka 8504 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 736542. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 15.0302% spoločností je horších ako 6 bytová jednotka.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6 bytov&aacute; jednotka" href="http://6-bytova-jednotka.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-bytova-jednotka.sk-rating.com/6-bytova-jednotka.png" width="150" height="25" alt="Rating 6 bytov&aacute; jednotka" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6 bytová jednotka

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia